Počet domén .CZ v minulém roce opět stoupl

Přesto, že v souvislosti s doménami se často mluví o nasycenosti trhu a některé evropské registry už několik let vykazují pokles, CZ.NIC hlásí v roce 2019 meziroční nárůst celkového počtu .CZ domén na téměř 1,33 milionu. O jaké další údaje se CZ.NIC ve svém reportu podělil? A jak je na tom největší registrátor ve srovnání s vývojem na trhu? Pokud máte rádi čísla, tento článek vás zaručeně potěší.

Počet nových registrací na českém trhu již klesá. Potvrzuje tento trend i největší registrátor?

Již od roku 2015 se na vývoji celkového počtu .CZ domén podepisuje vysoká nasycenost trhu. S každým dalším rokem se očekává, že počet domén bude stagnovat či se dokonce začne snižovat. I přes zmíněnou nasycenost CZ.NIC eviduje ke konci roku 2019 o 6 689 domén druhého řádu více než v roce předchozím. Na uvedeném nárůstu se navýšením o 2461 domén podílelo FORPSI, což znamená podíl téměř 37 %. Na českém trhu celkově se nové přírůstky ve srovnání s minulými roky snižují, avšak dříve registrované domény jsou častěji prodlužovány, což v celkovém součtu vede k navýšení počtu .CZ domén.

Z obou grafů níže je patrná sezónnost registrací. Křivka každoročně vykazuje nárůst registrací v 1. čtvrtletí, aby pak od dubna začala lehce klesat, většinou v červenci se trend obrátí a přes mírný srpnový nárůst přejde do silnějších podzimních měsíců. V prosinci pak vlivem svátků na konci roku většinou dosahuje svého minima. Ač počet registrací rok od roku na trhu klesá, ve FORPSI jsme v roce 2019 zaznamenali kromě pěti měsíců (březen, červenec, srpen, říjen a listopad) ve srovnání s rokem 2018 nárůst.

Praha, Jižní Morava, ale také Antarktida

Hlavní město je sídlem mnoha českých firem, což se promítá i v celkovém počtu domén registrovaných v Praze. Z celkového počtu .CZ domén je v Praze registrováno více než 30 %, a to přesně 403 453. Když k Praze přidáme Jihomoravský a Středočeský kraj, jsme již na více než 50 %. Nejmenší podíl na počtu .CZ domén pak má Karlovarský kraj s pouhými 5,2 %.
Přibližně 7 % .CZ domén je registrovaných mimo Českou Republiku. Nejvíce zahraničních držitelů české domény najdeme logicky hned za hranicemi, jmenovitě na Slovensku a poté také v Německu. Třetí místo drží USA, čtvrté Velká Británie a v těsném závěsu na pátém místě je opět naše sousední země Polsko. Zajímavostí jsou pak domény registrované například na majitele z Madagaskaru či Antarktidy.

Typická doména a její majitel

Česká doména může mít maximální délku 63 znaků před koncovkou .CZ. Tohoto maximálního počtu znaků momentálně využívá pouze 5 domén. Naopak ta nejkratší doménová jména obsahující pouze 1 znak, jsou všechna již zabraná. Jedná se o 36 domén, tedy 26 znaků anglické abecedy a 10 číslovek. Největší počet domén .CZ má ve svém názvu 9 znaků, tyto domény tvoří 9,17 % z celkového počtu. Typický obsah webu na .CZ doméně jsou firemní prezentace, které tvoří přibližně 41 % obsahu českých domén. Více než 20 % domén je pouze parkováno a přes 13 % domén je nefunkčních.
Majitelů .CZ domén eviduje CZ.NIC více než 680 tisíc, z nichž přibližně 536 tisíc vlastní pouze jednu doménu .CZ. Dvě domény na sebe má registrovaných 74 tisíc majitelů a 340 subjektů má na sebe registrováno více než 100 domén.

Přichází část pro geeky

Ani vyčerpání veškerých IPv4 adres nepřinutilo majitele .CZ domén k vyšší implementaci protokolu IPv6. V režimu dual-stack ke konci roku fungovalo pouze 32 % domén (mezi nimi i náš web na doméně forpsi.com) a výhradně cestou IPv6 se vydalo zatím jen 87 českých domén.

Podíl domén zabezpečených technologií DNSSEC však opět vzrostl, koncem roku bylo zabezpečeno již téměř 60 % .CZ domén, což je vysoko nad celosvětovým průměrem.

Pokud jde o celkový podíl zabezpečených .CZ domén u FORPSI, lehce převyšuje podíl na českém trhu. Nicméně graf vpravo zobrazuje podíl zabezpečených .CZ domén zanesených na FORPSI nameserverech a tam se dostáváme na krásných 95 % .CZ domén zabezpečených technologií DNSSEC. Nás samotné tak vysoké procento překvapilo.

Zavedením TLSA záznamu v našich DNS pro náš e-mailový cluster mxavas.forpsi.com jsme udělali další krok k vyšší úrovni zabezpečení přenosu e-mailů. Nyní má e-mailový server, který doručuje e-mailovou zprávu na mxavas.forpsi.com a používá k ověření serveru TLSA záznam jistotu, že se skutečně spojuje na server FORPSI.

Knot vede…

Pomocí DNS crawler dotazu na všechny domény druhého řádu CZ.NIC zjistil, že nejvyšší zastoupení autoritativních DNS serverů má u českých domén Knot DNS vyvinutý právě sdružením CZ.NIC. K tomuto prvenství přispívá i téměř 180 tis. .CZ domén na nameserverech FORPSI. Když jsme se před lety rozhodovali, jaký software na našich DNS využít, důležitým kritériem byla udržovanost a aktualizace software, i z toho důvodu jsme se rozhodli pro Knota. Naši technici ocenili podporu CZ.NICu v průběhu zavádění, která se následně změnila v oboustranně přínosnou spolupráci, kdy na základě našich postřehů došlo k vylepšení systému. Sdružení CZ.NIC provozuje více než 100 DNS serverů na 4 kontinentech, v 10 zemích a 17 různých lokalitách. V průměru denně přijmou požadavek od 1,25 milionů různých resolverů. Počet DNS dotazů zodpovězených všemi .CZ servery za sekundu se pohybuje mezi 12 a 18 tisíci. Přibližně třetina dotazů pochází od českých resolverů, u nichž byla zjištěna nejnižší průměrná latence, a to méně než 10 ms. V evropském měřítku nejhůře dopadla Francie společně se Španělskem a Irskem, kde se RTT pohybuje v rozmezí 75–150 ms. Více než 300 ms bylo naměřeno pouze v některých exotických oblastech, ze kterých však směřuje pouze minimální množství požadavků.


Co se týče webových serverů, na prvním místě se nepřekvapivě umístil Apache, na druhém pak NGINX. Až v dalekém závěsu nalezneme například Microsoft-IIS, OpenResty či ATS. U mailových serverů na prvním místě suverénně figuruje Postfix.

Čerpáno z https://stats.nic.cz/reports/2019/index_cz.html a z interních zdrojů FORPSI.