Česko v roce 2019 na prvních příčkách indexu digitalizace

V každoročním srovnání EIB se potvrdilo, že Česká republika je na vedoucích příčkách EIBIS Digitalizačního Indexu, a to jak ve srovnání se státy Evropské unie, tak i se Spojenými státy. Nejvyšší úroveň digitalizace byla zaznamenána v sektoru služeb. Další rozvoj brzdí hlavně nedostatek personálu.

Co je  EIBIS?

Zkratka EIBIS (EIB Investment Survey) označuje každoroční průzkum 12 500 společností napříč Evropskou unií a 800 společností ve Spojených státech amerických, který provádí Evropská investiční banka.  Sbírá data týkající se výsledků, investičních aktivit, plánovaných investic, zdrojů financování, problémů s financováním a dalších záležitostí, se kterými se firmy potýkají. Podrobnou metodologii průzkumu naleznete ZDE.

Digitalizace EU v porovnání s USA

Obrovská příležitost a výzva pro současnou generaci – tak digitalizaci vidí Evropská investiční banka. Přes nesporné výhody digitalizace jsou státy Evropské unie stále pozadu v porovnání s USA, pouze 66 % výrobních firem v EU, v porovnání se 78 % v USA, zavedlo alespoň jednu digitální technologii. Digitalizované firmy mají prokazatelně lepší výsledky, jsou značně dynamičtější, vyznačují se vyšší produktivitou práce, rychlejším růstem a také vyšší efektivitou řízení.

Jednou z hlavních překážek digitalizace v EU je dle EIB nízká podpora investic do digitalizace od jednotlivých států.  To způsobuje značně nižší úroveň digitalizačních aktivit oproti USA, hlavně v sektoru stavebnictví.

Typickým příkladem firmy bránící se digitalizaci je malá rodinná výroba. Tyto malé firmy jsou v Evropské unii zastoupeny daleko početněji než v USA. Jako hlavní překážky digitalizace uvádějí tyto firmy regulaci trhu práce, složitou legislativu nebo nedostupnost externího financování.

Jak si stojí Česká republika?

Česká Republika se v žebříčku EIBIS Digitalizačního Indexu za rok 2019 umístila na 3. místě za Nizozemskem a vítězným Dánskem. Česko tak předběhlo ekonomické velikány jakými jsou například Německo, Finsko či USA.

Za skvělé umístění vděčíme hlavně ekonomickým odvětvím služeb a infrastruktury. Nejnižší úroveň digitalizace naopak zaznamenaly výrobní společnosti. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců uvádí jako hlavní překážku digitalizace 90 % českých firem.

Úroveň digitalizace se promítá také do stability společnosti. V posledních 3 letech hlásí stabilní či navyšující se počet zaměstnanců celých 87 % alespoň částečně digitalizovaných firem. Oproti tomu v případě firem nedigitalizovaných se jedná už jen o 76 %. Rozdíl v průměrné mzdě zaměstnanců digitalizovaných a nedigitalizovaných firem je v porovnání s EU nižší, stále však platí, že digitalizované firmy vytváří lépe placená pracovní místa.

Výrobní společnosti, které zaznamenaly ze 4 měřených sektorů nejhorší výsledky, zaostávají za EU a USA hlavně ve využívání umělé inteligence, robotiky a 3D tisku. Naopak nejlépe hodnocený sektor služeb válcuje své konkurenty ve všech svých měřených statistikách, kterými v tomto případě byla například míra využití virtuální reality nebo internetu věcí (IoT).

Všechna výše uvedená čísla a tvrzení se týkají roku 2019, tedy doby, kdy svět byl ještě relativně normální. Jistě velmi zajímavé budou statistiky za rok 2020, který byl z velké části ovlivněn celosvětovými opatření k zamezení šíření Covidu. Nový report by měl být k dispozici ve 2. čtvrtletí, nicméně již nyní, na začátku roku jsou patrné jisté skutečnosti:

  • Růst celkového počtu .cz domén i nových registrací. I když je poslední roky patrné nasycení trhu a očekáváno zpomalení růstu, či dokonce stagnace, která už nějaký rok probíhá na srovnatelných trzích, registrace „covidových domén“ s kartami zamíchala a v loňském roce rostly jak registrace, tak celkový počet .cz domén.
  • Růst počtu objednávek služeb u FORPSI i celkového počtu služeb u obou produktových linií. Registrace domén a objednávky nových hostingových služeb (WP Ready a Hosting Basic) rostly řádově ve dvouciferných číslech. Podobný zájem byl o cloudové služby, zejména novější služba Classic VPS nabízená na stránkách forpsi.com obhájila dobré obchodní výsledky v meziročním srovnání. Důvodem bylo, že řada projektů a firem byla nucena přejít do online prostředí, ať už šlo o nahrazení prodejů v kamenných prodejnách e-shopy, nebo nutnost zřídit VPN pro zaměstnance pracující z domova.
  • Růst počtu a rafinovanosti bezpečnostních incidentů – došlo k útokům na informační infrastruktury nemocnic, státní správy… Ani naše společnost se nevyhnula phishingovému útoku s cílem vylákat peníze od nejen našich zákazníků za prodloužení domén.
  • Došlo ke změnám v chování ve společnosti. Navýšil se např. průměrný celkový čas, který člověk tráví před televizní obrazovkou a u počítače. Známé, ale i menší značky vycítily přiležitost k propagaci brandu a upřednostnili tento typ reklamy před výkonnostními kampaněmi.

Zdroje:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_cs

https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2019_report_on_digitalisation_en.pdf

Statistiky CZ.NIC

Statistiky FORPSI